Privacy verklaring

1st update 04/22/2020

 

Dank u voor uw keuze om deel uit te maken van onze community bij TURN (“Bedrijf“, “wij“, “ons“, of “onze“). Wij zetten ons in om uw persoonlijke informatie en uw recht op privacy te beschermen. Als u vragen of zorgen hebt over ons beleid, of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via hello@turntochange.be.

Wanneer u onze website bezoekt https://www.turntochange.be, en onze diensten gebruikt, vertrouwt u ons met uw persoonlijke informatie. Wij nemen uw privacy zeer serieus. In dit privacybeleid proberen wij u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot deze informatie. Wij hopen dat u de tijd neemt om het zorgvuldig door te lezen, want het is belangrijk. Als er voorwaarden zijn in dit privacybeleid waarmee u niet akkoord gaat, verzoeken wij u het gebruik van onze Site en onze diensten te staken.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld via onze website (https://www.turntochange.be), en/of aanverwante diensten, verkoop, marketing of evenementen (in dit privacybeleid worden deze gezamenlijk de“Diensten” genoemd).

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door, omdat het u zal helpen weloverwogen beslissingen te nemen over het delen van uw persoonlijke informatie met ons.

INHOUDSOPGAVE

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?

3. WORDEN UW GEGEVENS MET IEMAND GEDEELD?

4. GEBRUIKEN WIJ COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

5. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

6. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

7. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

8. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

9. GEGEVENSBESCHERMING

10. BEDIENINGSORGANEN VOOR NIET-SPORENFUNCTIES

12. PASSEN WIJ DIT BELEID AAN?

13. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DIT BELEID?

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Persoonlijke informatie die u ons verstrekt

In het kort:Wij verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

Wij verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u belangstelling toont voor informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Services. of anderszins contact met ons opnemen.

De persoonlijke informatie die wij verzamelen is afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de Services.de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die wij verzamelen kan het volgende omvatten:

Openbaar beschikbare persoonlijke informatie. We verzamelen voornaam, meisjesnaam, achternaam en bijnaam; telefoonnummers; e-mailadressen; zakelijke e-mail; zakelijk telefoonnummer; en andere soortgelijke gegevens.

Door u verstrekte persoonlijke informatie. Wij verzamelen gegevens uit enquêtes; en andere soortgelijke gegevens.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt moet waar, volledig en nauwkeurig zijn, en u moet ons op de hoogte stellen van wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.


Automatisch verzamelde informatie

In het kort: Sommige informatie – zoals IP-adres en/of browser- en apparaatkenmerken – wordt automatisch verzameld wanneer u onze Services bezoekt.

Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Services bezoekt, gebruikt of erdoor navigeert.. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Services gebruikt. en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en de werking van onze diensten te handhaven.en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen wij ook informatie via cookies en soortgelijke technologieën.

Online Identifiers. We verzamelen apparaten; toepassingen; instrumenten en protocollen, zoals IP-adressen (Internet Protocol); identificatiegegevens van cookies, of andere zoals die welke worden gebruikt voor analyse en marketing; en andere soortgelijke gegevens.

 

2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?

In het kort: Wij verwerken uw gegevens voor doeleinden die gebaseerd zijn op legitieme zakelijke belangen, de uitvoering van ons contract met u, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en/of uw toestemming.

Wij gebruiken persoonlijke informatie die via onze diensten is verzameld voor verschillende zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden op grond van onze legitieme zakelijke belangen, om een overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren, met uw toestemming, en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Naast elk onderstaand doel geven wij de specifieke verwerkingsgronden aan waarop wij ons baseren.

We gebruiken de informatie die we verzamelen of ontvangen:

 • Om u marketing- en promotieberichten te sturen. Wij kunnen de persoonlijke informatie die u ons stuurt gebruiken voor onze marketingdoeleinden, indien dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze marketing e-mails (zie de “WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN” hieronder).
 • Om u administratieve informatie te sturen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u informatie over producten, diensten en nieuwe functies en/of informatie over wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid toe te sturen.
 • Uw bestellingen uitvoeren en beheren. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om uw bestellingen, betalingen, retourzendingen en omruilingen via de Services uit te voeren en te beheren.
 • Vragen van gebruikers beantwoorden/ondersteuning bieden aan gebruikers. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om uw vragen te beantwoorden en eventuele problemen met het gebruik van onze Diensten op te lossen.
 • Voor andere Bedrijfsdoeleinden. Wij kunnen uw informatie gebruiken voor andere zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyse, het vaststellen van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze Diensten.producten, marketing en uw ervaring. Wij kunnen deze informatie in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm gebruiken en opslaan, zodat ze niet in verband wordt gebracht met individuele eindgebruikers en geen persoonlijke informatie bevat. Wij zullen geen identificeerbare persoonlijke informatie gebruiken zonder uw toestemming.

 

3. WORDEN UW GEGEVENS MET IEMAND GEDEELD?

In het kort: Wij delen alleen informatie met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen, om uw rechten te beschermen of om aan zakelijke verplichtingen te voldoen.

Wij kunnen gegevens verwerken of delen op basis van de volgende rechtsgrondslag:
 • Toestemming: Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor een bepaald doel te gebruiken.
 • Gerechtvaardigde belangen: Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te verwezenlijken.
 • Uitvoering van een contract: Wanneer wij een contract met u zijn aangegaan, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om aan de voorwaarden van ons contract te voldoen.
 • Wettelijke verplichtingen: Wij kunnen uw informatie bekendmaken wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, verzoeken van de overheid, een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een juridisch proces, zoals in antwoord op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding (inclusief in antwoord op overheidsinstanties om te voldoen aan vereisten inzake nationale veiligheid of wetshandhaving).
 • Vitale belangen: Wij kunnen uw gegevens openbaar maken wanneer wij van mening zijn dat dit nodig is om mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van personen en illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of als bewijs in een rechtszaak waarbij wij betrokken zijn.

Meer specifiek moeten wij uw gegevens verwerken of uw persoonsgegevens delen in de volgende situaties:

 • Bedrijfsoverdrachten. Wij kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.

4. GEBRUIKEN WIJ COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

In het kort: Wij kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

Wij kunnen cookies en soortgelijke traceertechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om informatie op te vragen of op te slaan. Specifieke informatie over hoe wij dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in ons Cookiebeleid.

5. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

In het kort: Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen, tenzij anders vereist door de wet.

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in dit beleid vereist dat wij uw persoonsgegevens langer bewaren dan 1 jaar.

Wanneer wij geen legitieme zakelijke noodzaak meer hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen wij deze verwijderen of anonimiseren, of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-up archieven), zullen wij uw persoonsgegevens veilig opslaan en afschermen van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

6. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

In het kort: Wij streven ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen.

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om de veiligheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens te beschermen. Bedenk echter ook dat wij niet kunnen garanderen dat het internet zelf 100% veilig is. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, zal de overdracht van persoonlijke informatie naar en van onze Services is op eigen risico. U mag de diensten alleen binnen een beveiligde omgeving gebruiken.

7. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

In het kort: Wij verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen niet aan kinderen onder de 18 jaar.

Wij vragen niet bewust om gegevens van of verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. Door gebruik te maken van de dienstenverklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd bent van een minderjarige en toestemming geeft voor het gebruik van de Services door deze minderjarige.. Als wij vernemen dat persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 18 jaar is verzameld, zullen wij de account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen. Als u weet dat wij gegevens hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via hello@turntochange.be.

8. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In het kort: UU hebt rechten die u toegang geven tot en controle over uw persoonlijke informatie. U kunt uw account te allen tijde bekijken, wijzigen of beëindigen.

U hebt bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen tot en een kopie te krijgen van uw persoonsgegevens, (ii) om rectificatie of wissing te verzoeken; (iii) de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en (iv) indien van toepassing, de overdraagbaarheid van gegevens. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Gebruik voor een dergelijk verzoek de contactgegevens hieronder. Wij zullen elk verzoek in overweging nemen en afhandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als wij ons baseren op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan.

Als u in de Europese Economische Ruimte woont en van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U vindt hun contactgegevens hier: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Cookies en soortgelijke technologieën:De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u dat wenst, kunt u uw browser gewoonlijk zo instellen dat cookies worden verwijderd en dat cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit gevolgen hebben voor bepaalde functies of diensten van onze Services..

 

9. GEGEVENSINBREUK

Er is sprake van een inbreuk op de privacy wanneer er sprake is van ongeoorloofde toegang tot of verzameling, gebruik, bekendmaking of verwijdering van persoonsgegevens. U wordt geïnformeerd over inbreuken op gegevens wanneer TURN van mening is dat u waarschijnlijk gevaar loopt of ernstige schade lijdt. Een datalek kan bijvoorbeeld leiden tot ernstige financiële schade of schade aan uw geestelijk of lichamelijk welzijn. In het geval dat TURN zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging die heeft geleid of kan leiden tot onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking van persoonsgegevens TURN zal de zaak onmiddellijk onderzoeken en de toepasselijke toezichthoudende autoriteit uiterlijk 72 uur na kennis te hebben genomen van de inbreuk in kennis stellen, tenzij het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

 

10. BEDIENINGSORGANEN VOOR NIET-SPORENFUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele toepassingen bevatten een “Do-Not-Track” (“DNT”) functie of instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om te voorkomen dat gegevens over uw online browse-activiteiten worden gecontroleerd en verzameld. Er is geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en uitvoeren van DNT-signalen vastgesteld. Als zodanig reageren wij momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze doorgeeft om niet online gevolgd te worden. Als er in de toekomst een norm voor online tracking wordt aangenomen die wij moeten volgen, zullen wij u over die praktijk informeren in een herziene versie van dit privacybeleid.

11. PASSEN WIJ DIT BELEID AAN?

In het kort: Ja, wij zullen dit beleid zo nodig bijwerken om aan de relevante wetgeving te blijven voldoen.

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie zal worden aangegeven met een bijgewerkte “Herziene” datum en de bijgewerkte versie zal van kracht worden zodra zij toegankelijk is. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in dit privacybeleid, kunnen wij u daarvan op de hoogte stellen door een duidelijk zichtbaar bericht over dergelijke veranderingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. Wij raden u aan dit privacybeleid regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van hoe wij uw informatie beschermen.

12. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DIT BELEID?

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit beleid, kunt u een e-mail sturen naar hello@turntochange.be of per post naar:

TURN
Wagenaarstraat 148
Beveren 8791
België

HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN INZIEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

Op basis van de wetten van sommige landen kunt u het recht hebben om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen, deze informatie te wijzigen of deze in bepaalde omstandigheden te verwijderen. Om uw persoonlijke gegevens in te zien, bij te werken of te verwijderen, kunt u bezoeken: https://www.turntochange.be. Wij zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.
Dit privacybeleid is opgesteld met behulp van Termly’s Privacy Policy Generator.