Producten

viraal veranderingsmanagement

TURN ondersteunt organisaties om hun medewerkers te betrekken bij hun digitale transformatie reis.

Of je organisatie nu bezig is met een concreet digitaliseringsproject of een groter digitaal transformatieproces voor ogen heeft, TURN kan je helpen met duidelijke en begrijpelijke tools.

TURN stelt de mens centraal bij elke actie. Acties zijn snel, onmiddellijk, flexibel. We beginnen klein en breiden geleidelijk uit. Als een virus. Een goed virus.

Vanaf nul beginnen

Sta je aan het begin van een digitaal traject of project? Betrek je mensen vanaf het begin om succes aan het eind te garanderen.

Post-mortem

Je hebt een tool geïmplementeerd en niemand gebruikt die (op de juiste manier)? AKA, your people turn it down. Het is niet te laat als je nu handelt.

Leiding geven aan verandering

Wil je de veranderingsvaardigheden van je managers versterken? Met de juiste hulpmiddelen kan iedereen een leider zijn.

You gain strength, courage, and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You must do the thing you think you cannot do.

Eleanor Roosevelt

vanaf nul beginnen

Sta je aan het begin van een digitaal traject of project? Betrek je mensen vanaf het begin om succes aan het eind te garanderen.

Modulaire aanpak

TURN heeft een modulaire aanpak. Misschien is er een module die je specifiek nodig hebt. Of TURN kan je gids zijn tijdens de reis.

^
module 1
Voorwaarden voor verandering

  • Er is een quick scan om na te gaan of aan de voorwaarden voor verandering is voldaan
^
module 2
Ken jezelf.

  • Het kleinste molecuul ben jij. Een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst geeft inzicht in hoe je omgaat met verandering en hoe vertrouwd je bent met digitale hulpmiddelen
^
module 3
Aan de slag met het team

  • Weten hoe iedereen anders met verandering omgaat is een openbaring. Er is geen goede of slechte manier. Elk lid van het team heeft zijn eigen belangrijke bijdrage
^
module 4
Verander het spel

  • We bespreken hoe het team wil dat de nieuwe digitale tool werkt. Hoe kan het hen helpen om meer werkplezier te creëren? Het is tijd om te co-creëren
^
module 5
Verspreid het virus

  • Tot nu toe hebben we één team-molecuul bereikt. Nu introduceren we technieken om het virus te verspreiden

Ben je getriggerd?

The secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old, but on building the new.

Socrates

Post-mortem

Je hebt een tool geïmplementeerd en niemand gebruikt die (op de juiste manier)?

TURN keert het tij

analyse

We doen een postmortale analyse: wat zijn de redenen voor de ontoereikende implementatie?

plan

Op basis van de analyse stelt TURN een plan met te nemen maatregelen voor.

doe

TURN ondersteunt je organisatie om actie te ondernemen. Volgens onze leidende principes: mensgericht, direct, snel en flexibel.

laat het een belletje rinkelen?

Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.

Barack Obama

leading change

Wil je de veranderingsvaardigheden van je managers versterken? Met de juiste hulpmiddelen kan iedereen een leider zijn.

rollen van een veranderingsleider

Als veranderingsleider zijn er verschillende rollen te vervullen. Afhankelijk van tijd, mensen en product zul je je op de ene of de andere rol concentreren. Denk aan rollen als coach, bruggenbouwer, visionaire gids, …

TURN biedt een modulair opleidingspakket, op maat van jouw behoeften.

vaardigheden van een veranderingsleider

Als veranderingsleider zijn er belangrijke vaardigheden die je moet beheersen. Ze houden verband met de rollen van een veranderingsleider, maar kunnen ook algemener zijn. Denk aan vaardigheden als faciliteren, feedback geven, innovatief denken, …

TURN biedt een modulair opleidingspakket, op maat van jouw behoeften.

enthousiast om beter te worden?