Projectmanagement

ready, set, action

Projectmanagement is een absoluut essentiële vaardigheid voor elke veranderaar.

In de snel evoluerende omgeving van vandaag worden organisaties voortdurend geconfronteerd met de noodzaak om te veranderen en zich aan te passen om relevant te blijven. Veranderingsinitiatieven zijn echter vaak complex met vele betrokken stakeholders, waardoor ze moeilijk te managen zijn zonder een gestructureerde aanpak. Dit is waar projectmanagement om de hoek komt kijken – een discipline die een kader biedt voor het plannen, uitvoeren en controleren van projecten om specifieke doelen te bereiken.

Verandering is een project

 

Projectmanagement is vooral belangrijk bij veranderingsprojecten, die tot doel hebben een belangrijke verandering teweeg te brengen in de cultuur, de processen of de producten van de organisatie. Deze projecten vergen vaak een aanzienlijke investering van tijd, middelen en inspanningen en gaan gepaard met grote onzekerheden en risico’s. Zonder goed projectmanagement kunnen veranderingsprojecten gemakkelijk ontsporen, met verspilling van middelen en gemiste kansen tot gevolg.

Effectief projectmanagement bij veranderingsprojecten vereist een reeks vaardigheden, waaronder leiderschap, communicatie, planning, risicobeheer en betrokkenheid van belanghebbenden. Het houdt ook in dat de nadruk wordt gelegd op het bereiken van resultaten en voordelen, en niet alleen op het leveren van outputs. Indien goed uitgevoerd, kan projectmanagement organisaties helpen de complexe veranderingen te doorstaan en succesvolle resultaten opleveren die zowel de organisatie als haar stakeholders ten goede komen.

je vaardigheden versterken

TURN biedt in-house training en coaching voor projectmanagers. Als je een projectmethodologie op maat van je organisatie wenst, kunnen wij die ook leveren.

Opleiding projectmanagement TURN

Training

Bied je medewerkers een interactieve, levendige en pragmatische projectmanagementopleiding aan.

Coaching projectmanagers TURN

Coaching

Ondersteun je projectmanagers met persoonlijke begeleiding tijdens hun projecten.

Projectmanagementmethode op maat TURN

Methodologie op maat

Krijg een methodologie op maat, gebaseerd op de behoeften van jouw organisatie.

First, have a definite, clear practical ideal; a goal, an objective. Second, have the necessary means to achieve your ends; wisdom, money, materials, and methods. Third, adjust all your means to that end.

Aristoteles

Specifieke vraag?